Grundejerforeningen Stærgårdsparken/-vangen

Velkommen


Velkommen til Grundejerforeningens hjemmeside.


Foreningen blev grundlagt i 1978, og har 77 medlemmer. Det er foreningens formål at varetage medlemmernes interesser som grundejere i enhver henseende, herunder at administrere og vedligeholde de under grundejerforeningen hørende fællesarealer.


Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller i Stærgårdsparken og Stærgårdsvangen har pligt til at være medlemmer af “Grundejerforeningen Stærgårdsparken/-vangen”.  Se kort over området her.


Her kan du finde information, som er væsentlig for dig som grundejer i udstykningen, såsom vedtægter, deklaration for området, generalforsamlingsreferater, regnskaber, praktiske oplysninger m.v.


Har du spørgsmål i øvrigt, kan du kontakte bestyrelsen via kontaktformularen nederst på siden.


Venlig hilsen, webmaster Kirsten Kvist & Bjarne Sjørslev.

Praktiske oplysninger


Kontingent er p.t. kr. …. pr. år

Medlemmerne informeres så vidt muligt pr. e-mail.

Det påhviler hvert enkelt medlem i egen interesse at holde foreningen underrettet om enhver ændring i postadresse og e-mailadresse.

Husk at oplyse foreningen om ejerskifte og hvis dit hus udlejes. Husk også at oplyse, hvis du får ny mailadresse.

Har du spørgsmål i øvrigt, kan du kontakte bestyrelsen via kontaktformularen.


Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:


Kontakt bestyrelsen via kontaktformular her på siden - mailen går direkte til sekretæren.

VedtægterDekleration
Hjerte- starter

Foreningens hjertestarter er placeret midt i udstykningen mellem Stærgårdsparken 84 og Stærgårdsvangen 65.


General-

forsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar måned. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. jan.

RegnskaberNyttige links

Odsherred Kommune                        www.odsherred.dk/


Ejendomsvurdering


Midt- og Vestsjællands Politi


Nabohjælp, Bo trygt


Kontaktformular